CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT TÍN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 I.BỘ PHẬN KIỂM SOÁT RỦI RO: 1.Ngành nghề: Kiểm soát rủi ro trong định giá (bề mặt+ thực địa) 2.Mô tả công việc: -Thực hiện công việc theo đúng chính sách, qui định, qui trình, hướng dẫn nội bộ… và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs). -Thực hiện công việc kiểm soát [...]

Các ngân hàng “chạy nước rút” đại hội cổ đông

Riêng ngày 30/6 có đến 4 ngân hàng cùng tổ chức đại hội, trong đó Eximbank vừa đại hội thường niên vừa đại hội bất thường. Chỉ còn 1 tuần nữa là hết tháng 6, những ngân hàng cuối cùng chưa đại hội cổ đông đang gấp rút thực hiện [...]

5 điều doanh nghiệp bất động sản cần chuẩn bị hậu COVID-19

Dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản. Tuy nhiên, gần đây các chuyên gia cho rằng thị trường BĐS đang chuyển biến tích cực và các doanh nghiệp có thể “chuyển nguy thành cơ” nếu tự [...]

EVFTA sáng tạo tiền lệ hay và xây dựng thực tiễn tốt

EVFTA sáng tạo tiền lệ thương mại hay, đàm phán tốt cho EU-Việt Nam và thế giới. Một trạng thái tích cực và khẩn trương phù hợp với hiệp định mới. Tiền lệ thương mại hay Đó là tiền lệ của nước đang phát triển ở trình độ phát triển thấp, [...]