Người làm shipper chở cần sa có bị phạt?

Người shipper này cho biết chỉ vận chuyển hàng thuê với giá 50 nghìn đồng chứ hoàn toàn không biết bên trong có chứa cần sa… Hỏi: Vừa qua, công an nghi vấn và kiểm tra hành chính người làm shipper (vận chuyển và giao hàng) và phát hiện 1 [...]