Ban hành chưa lâu, TP.HCM lại phải điều chỉnh bảng giá đất

Cách xác định đơn giá đất một số trường hợp trong hẻm tại dự thảo văn bản hướng dẫn chưa được quy định tại Quyết định bảng giá đất 2020 – 2024, đồng thời người dân cũng đề nghị hướng dẫn việc áp dụng với các trường hợp này. Không [...]

Đo tác động khi nguồn vốn cho bất động sản được “nắn”

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung – dài hạn tiếp tục giảm năm nay được đánh giá sẽ tác động lớn tới thị trường bất động sản. Nắn dòng tín dụng vào đối tượng mua nhà Theo Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an [...]

Những vấn đề chuyển đổi sang mô hình ngân hàng số

Phát triển ngân hàng số là một trong những xu hướng chính hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại Việt Nam có thể thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phần lớn các ngân hàng thương mại [...]

Những nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn từ việc vay tiền trên mạng

Rủi ro từ việc vay tiền trên mạng cũng ngày càng trở nên phổ biến, bởi chính các thủ tục vay quá “nhanh chóng và đơn giản” của hình thức vay tiền trên mạng tồn tại nhiều yếu tố lừa đảo trong đó. Tìm kiếm cụm từ “vay tiền trực [...]