“Ẩn số” lãi vay và nợ xấu sau 30/6/2022

Theo Thông tư số 14/2021/TT-NHNN, ngày 30/6/2022 là thời hạn cuối cơ cấu lại nợ và miễn giảm lãi, phí của các ngân hàng theo mục tiêu hỗ trợ khách hàng. Đây cũng là thời điểm được dự báo sẽ phát sinh nhiều vấn đề, trong đó nợ xấu sẽ [...]