Môi giới nói sai thông tin nhà đất phạt đến 250 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 trong đó tăng nặng nhiều mức phạt với hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản. Tại khoản 3 Điều 59 Nghị định 16/2022 quy định: 3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với [...]