Trợ lý thẩm định viên về giá, anh là ai?

Võ Văn Anh – Giám đốc Chi nhánh Tây Nguyên Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín Góp ý cho Dự thảo thông tư về tiêu chuẩn thẩm định giá ông Võ Văn Anh – Hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận định: “Dự thảo quy [...]