Thiên sa, địa khắc, nhân hãm

(KTSG) – “Tôi có biết lúc đó lãi suất phải ở ngưỡng nào trước khi Fed có nghĩ tới thành công hay không? Không. Theo cách nhìn của ngày hôm nay, liệu có phương án nào tốt hơn hay không? Theo tôi được biết thì không, kể cả lúc [...]