QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ CƠ BẢN

KHÁCH HÀNGĐĂNG KÝ

Khách hàng gửi Phiếu đề nghị / Yêu cầu thẩm định giá cho Việt Tín, chúng tôi sẽ tiếp nhận và liên lạc với Quý khách hàng sớm nhất.

CUNG CẤPHỒ SƠ PHÁP LÝ

Việt Tín hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị các hồ sơ pháp lý có liên quan đến từng loại tài sản cụ thể, tiện phục vụ cho công tác thẩm định giá đạt kết quả chính xác hơn.

TIẾN HÀNHKHẢO SÁT

Việt Tín sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng tài sản cũng như tình hình thị trường tại thời điểm thẩm định giá, thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu nhằm đạt được kết quả thẩm định khách quan nhất.

THỰC HIỆN NGHIỆP VỤCHUYÊN MÔN

Việt Tín thực hiện một số nghiệp vụ chuyên môn như áp dụng các phương pháp thẩm định giá theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam để thẩm định giá trị tài sản.

BÁO CÁO KẾT QUẢTHẨM ĐỊNH GIÁ

Việt Tín hoàn tất các nghiệp vụ phân tích đánh giá, đưa ra giá trị cuối cùng và khách quan nhất cho Quý khách hàng.

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ

Khách hàng gửi Phiếu đề nghị / Yêu cầu thẩm định giá cho Việt Tín, chúng tôi sẽ tiếp nhận và liên lạc với Quý khách hàng sớm nhất.

CUNG CẤP HỒ SƠ PHÁP LÝ

Việt Tín hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị các hồ sơ pháp lý có liên quan đến từng loại tài sản cụ thể, tiện phục vụ cho công tác thẩm định giá đạt kết quả chính xác hơn.

TIẾN HÀNH KHẢO SÁT

Việt Tín sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng tài sản cũng như tình hình thị trường tại thời điểm thẩm định giá, thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu nhằm đạt được kết quả thẩm định khách quan nhất.

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

Việt Tín thực hiện một số nghiệp vụ chuyên môn như áp dụng các phương pháp thẩm định giá theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam để thẩm định giá trị tài sản.

BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH

Việt Tín hoàn tất các nghiệp vụ phân tích đánh giá, đưa ra giá trị cuối cùng và khách quan nhất cho Quý khách hàng.