Thẩm định giá ĐS

Khái niệm về thẩm định giá động sản

Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 quy định: “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế”.

Động sản được hiểu là những tài sản không phải là bất động sản.

Như vậy, thẩm định giá máy móc thiết bị, hàng hóa (gọi chung là động sản) trong từng trường hợp và mục đích thẩm định cụ thể được vận dụng khái niệm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá. Thẩm định giá động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

Thị trường động sản và thẩm định giá động sản

Cũng như thị trường bất động sản thị trường máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, thiết bị, vật tư, hàng hoá gọi chung là thị trường động sản là “nơi” diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp và các dịch vụ có liên quan như trung gian, môi giới, tư vấn… liên quan đến động sản giữa các chủ thể tham gia vào thị trường.

Giá cả động sản phụ thuộc phần lớn vào quan hệ cung – cầu trên thị trường. Theo tiêu chuẩn thẩm định giá số 01 ban hành theo quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính thì: giá thị trường của động sản là mức giá ước tính đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá giữa một bên là người sẵn sàng mua và một bên là người sẵn sàng bán trong một giao dịch khách quan và độc lập trong điều kiện thương mại bình thường.

Tuy nhiên, giá cả của động sản còn bị phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như những yếu tố mất cân bằng của thị trường do nhiều nguyên nhân không tính trước được như tính độc quyền, tính đầu cơ, các nhân tố cạnh tranh không lành mạnh … có những yếu tố xuất phát từ sự can thiệp của chính sách Nhà nước như điều chỉnh về chính sách thuế, hạn mức nhập khẩu …

Có 5 phương pháp thông thường trong định giá động sản:
 • Phương pháp so sánh/ so sánh trực tiếp
 • Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa)
 • Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành)
 • Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán)
 • Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)
Mục đích thẩm định giá tài sản là máy móc, thiết bị, vật tư hàng hoá:
 • Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.
 • Bảo hiểm và bồi thường tài sản
 • Phục vụ thuê tài chính
 • Thanh lý
 • Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
 • Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.
 • Xác định giá trị đầu tư.
 • Các mục đích khác
Các tài liệu và hồ sơ liên quan cần cung cấp cho Viettin Valuation

1. Pháp lý cá nhân:

 • Bản photo Sổ hộ khẩu.
 • Bản photo CMND.

2. Pháp lý tổ chức:

 • Quyết định thành lập doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Biên bản góp vốn
 • Các quyết định đổi tên khác, bổ sung chức năng….

3. Dây chuyền máy móc, thiết bị:

 • Hợp đồng kinh tế mua bán
 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Biên bản bàn giao, nghiệm thu
 • Bản vẽ kỹ thuật
 • Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết
 • Catalogue, ….

4. Phương tiện vận chuyển:

 • Đối với xe:
  • Giấy chứng nhận đăng ký xe
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới
  • Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ
 • Đối với tàu:
  • Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
  • Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa
  • Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa
  • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa
  • Giấy chứng nhận cấp tàu
  • Giấy chứng mạn khô quốc tế
  • Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm do dầu gây ra
  • Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

5. Tài sản nhập khẩu:

 • Hợp đồng thương mại
 • INVOICE
 • PACKINGLIST
 • Tờ khai hải quan
 • Giấy chứng nhận xuất xứ
 • Giấy giám định chất lượng
 • Hoá đơn mua bán kê khai chi tiết…