Nhà máy mía đường Bournon Tây Ninh

Dự án Happy Land – Khang Thông

Dự án công ty Anh Nguyên – Nha Trang

Dự án Charm – Dĩ An, Bình Dương

Dự án Bay Water