GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín (Viettin Valuation) được thành lập và phát triển trên nền tảng gồm những cá nhân có trình độ và thâm niên làm việc trong ngành. Xác định được định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển lâu dài, Viettin Valuation đã xây dựng các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ cho lĩnh vực thẩm định giá và tư vấn giá tài sản

Viettin Valuation tập hợp được đội ngũ thẩm định viên, chuyên gia có năng lực chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp và tận tâm cùng làm việc và phục vụ khách hàng. Chúng tôi dựa vào các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế, tư vấn giá trị để đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan trong mối quan hệ lợi ích của các bên.

Đáp ứng sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng dành cho Viettin Valuation, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty trân trọng gửi đến Quý khách hàng lời cam kết về duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ để cùng đồng hành và phát triển bền vững.

Trân trọng.