GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Việt Tín chọn chữ TÍN trong tên công ty để khẳng định chất lượng vượt trội, khác biệt của công ty khi lấy chữ Tín làm trọng trong việc hợp tác với khách hàng, trong chiến lược phát triển nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên công ty. Việt Tín có nghĩa là uy tín Việt.

Việt Tín chọn chữ TÂM vì xác định TÂM là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Chúng ta thượng tôn pháp luật và tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

Việt Tín tôn trọng khách hàng, luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, nỗ lực mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ hàng đầu; lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành