“Giấy khai sinh” không quyết định sự tồn vong của condotel

Sự tồn vong của condotel hoàn toàn phụ thuộc vào người “cha đẻ”, chính là các chủ đầu tư, chứ không phải người cấp giấy khai sinh là Nhà nước. Gần đây, rất nhiều người hỏi ý kiến của tôi về việc văn bản hướng dẫn cấp quyền sử dụng [...]