Top 07 mẫu đơn trong lĩnh vực đất đai phải biết

Dưới đây là Top 07 mẫu đơn thông dụng trong lĩnh vực đất đai cần nắm: STT Mẫu đơn Sử dụng trong trường hợp nào Theo mẫu quy định tại 1 Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt [...]