BẢNG GIÁ ĐẤT CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2020-2024( 50/63 TỈNH,THÀNH PHỐ)

  Sau đây là Bảng giá đất của các tỉnh/thành phố trên cả nước giai đoạn 2020- 2024: 1. Sơn La Quyết định 43/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024. BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 2. Đồng Nai Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về [...]