CHÚNG TÔI LÀ AI?

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín (Viet Tin Valuation) được thành lập và phát triển trên nền tảng gồm những cá nhân có trình độ và thâm niên làm việc trong lĩnh vực thẩm định giá. Xác định được định hướng và tầm nhìn về chiến lược phát triển lâu dài, Viet Tin Valuation đã xây dựng các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ cho lĩnh vực thẩm định giá và tư vấn giá của đơn vị.

GIỚI THIỆU CHUNG

NHU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ

Bất động sản bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó và các tài sản khác do pháp luật quy định...)
Thẩm định giá máy móc thiết bị, hàng hóa (gọi chung là động sản) trong từng trường hợp và mục đích thẩm định cụ thể được vận dụng khái niệm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường làm cơ sở.
Đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu thị trường về minh bạch hóa số liệu về tài sản và giá trị doanh nghiệp ngày một rỏ ràng, cụ thể, chính xác hơn.
Dịch vụ thẩm định dự án của Việt Tín sẽ giúp cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp phát hiện, bổ sung những thiếu sót trong từng nội dung phân tích của dự án.

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ CƠ BẢN

KHÁCH HÀNGĐĂNG KÝ

Khách hàng gửi Phiếu đề nghị / Yêu cầu thẩm định giá cho Việt Tín, chúng tôi sẽ tiếp nhận và liên lạc với Quý khách hàng sớm nhất.

CUNG CẤPHỒ SƠ PHÁP LÝ

Việt Tín hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị các hồ sơ pháp lý có liên quan đến từng loại tài sản cụ thể, tiện phục vụ cho công tác thẩm định giá đạt kết quả chính xác hơn.

TIẾN HÀNHKHẢO SÁT

Việt Tín sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng tài sản cũng như tình hình thị trường tại thời điểm thẩm định giá, thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu nhằm đạt được kết quả thẩm định khách quan nhất.

THỰC HIỆN NGHIỆP VỤCHUYÊN MÔN

Việt Tín thực hiện một số nghiệp vụ chuyên môn như áp dụng các phương pháp thẩm định giá theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam để thẩm định giá trị tài sản.

BÁO CÁO KẾT QUẢTHẨM ĐỊNH GIÁ

Việt Tín hoàn tất các nghiệp vụ phân tích đánh giá, đưa ra giá trị cuối cùng và khách quan nhất cho Quý khách hàng.

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ

Khách hàng gửi Phiếu đề nghị / Yêu cầu thẩm định giá cho Việt Tín, chúng tôi sẽ tiếp nhận và liên lạc với Quý khách hàng sớm nhất.

CUNG CẤP HỒ SƠ PHÁP LÝ

Việt Tín hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị các hồ sơ pháp lý có liên quan đến từng loại tài sản cụ thể, tiện phục vụ cho công tác thẩm định giá đạt kết quả chính xác hơn.

TIẾN HÀNH KHẢO SÁT

Việt Tín sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng tài sản cũng như tình hình thị trường tại thời điểm thẩm định giá, thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu nhằm đạt được kết quả thẩm định khách quan nhất.

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

Việt Tín thực hiện một số nghiệp vụ chuyên môn như áp dụng các phương pháp thẩm định giá theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam để thẩm định giá trị tài sản.

BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH

Việt Tín hoàn tất các nghiệp vụ phân tích đánh giá, đưa ra giá trị cuối cùng và khách quan nhất cho Quý khách hàng.

ĐĂNG KÝ THẨM ĐỊNH GIÁ

Quý khách có nhu cầu Thẩm định giá trị tài sản chỉ cần click chuột và cung cấp một số thông tin cơ bản, Việt Tín sẽ ngay lập tức liên hệ và hỗ trợ Quý khách hàng.

Trải nghiệm ngay »

THẨM ĐỊNH ONLINE

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu giá trị bất động sản tại khu vực đang sinh sống, Quý khách chỉ cần click chuột và cung cấp thông tin cơ bản cho Việt Tín, chúng tôi sẽ phản hồi cho Quý khách giá trị sơ bộ sớm nhất có thể.

Trải nghiệm ngay »

TÌM HIỂU THÔNG TIN QUY HOẠCH

Quý khách cần tìm hiểu thông tin quy hoạch tại nơi mình đang sinh sống, hãy gửi thông tin bất động sản về cho Việt Tín, chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin chính xác nhất cho Quý khách hàng.

Trải nghiệm ngay »

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CHUYÊN NGHIỆP CỦA VIỆT TÍN CAM KẾT

Đáp ứng sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng dành cho Viet Tin Valuation, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Viet Tin Valuation trân trọng gửi đến Quý khách hàng lời cam kết về giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ trên chặng đường phát triển của Viet Tin Valuation

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC